Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

278. Miluj, kým trvá deň!
melódia: K. Royova
text: K. Royova

Miluj, kym trvá deň! Zavládne smrti sen;
[: čo si zmeškal, nenahradíš. Jedon život máš len! :]

Hľadaj to, čo hynie, dokiaľ nezahynie.
[: Pamätaj, že čas milosti veľmi rýchle minie. :]

Neži život sebe, jak chceš vkročiť v nebe,
[: ta, kde v sláve Ježiš tróni, On, ktorý žil tebe. :]