Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

279. Chystaj si, duša!
melódia: Felix Bovet
text: K. Royova

Chystaj si, duša má, chystaj si zbroj!
Hodina odbíja, blíži sa boj!
[: Posledný čas už je satanov;
On to vie, zúri, štve a bojuje :]

Chystaj si, duša má, chystaj si zbroj!
Hodina odbíja, blíži sa boj!
[: Meč na obe strany lesklý nabrúsený,
Slovo Boha nášho je :]

Chystaj si, duša má, chystaj si zbroj!
Hodina odbíja, blíži sa boj!
[: Viera a modlitba jediná zbraň tvoja.
Hotuj sa, hotuj sa v boj :]

Polnice zazvučia; čuj trúby hlas!
Do boja, do boja! Už čas, už čas!
[: Čaty sa chystajú, zbrane pripínajú!
Kráľ náš očakáva nás. :]

Hodina odbije, zakončí boj!
Víťazi odložia na veky zbroj.
[: Nepriateľ zničený, večny mier zistený
nastáva, nastáva nám. :]