Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

280. Len lístie máš?
melódia: Frohe Botchaft
text: Z ang. (prel. M. Royova)

"Len lístie máš? To smutno je!"
žiali Spasiteľ tvoj.
Tak málo si Ho miloval,
tak slabú vernosť dokázal,
že nič si nezískal.
Len lístie máš, len lístie máš!

Len lístie máš? Kde ovocie celého života?
Dosť dlho čakal Bôh svätý; už snáď zvolá:
"Buď prekliaty!" Beda, kto, jako ty,
len lístie má, len lístie má!

Len lístie máš? Ó, hanba, žiaľ!
A život uniká! Čas svoj si biedne premrhal,
vstup do večnosti premeškal. Čo kto ti za to dal?
Len lístie máš, len lístie máš!

Len lístie máš! Či smieš sa tak postaviť pred Pána?
Plameňa boľavú horkosť On pleve určí na večnosť,
a nie slávu, radosť.
Len lístie máš, len lístie máš!