Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

281. Ach, čiže sa...
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Ach, čiže sa postretneme zas,
až zemského žitia minul čas,
v svätom meste pokoja, kde niet hriechu, rozbroja?
Ach, čiže sa, ach, čiže sa postretneme zas?

Podáme si ruky ešte raz, nad hviezdami,
v ríši večných krás,
pri prameni spasenia, kde nebude lúčenia?
Podáme si, podáme si ruky ešte raz?

Uvidím ťa s radosťou tiež tam,
kde kraľuje Ježiš Kristus sám,
anjelskej kde hudby tón obletuje biely trón?
Uvidím ťa, uvidím ťa s radosťou tiež tam?