Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

283. Až príde smutná ...
melódia: M. Royová
text: K. Royová

Až príde smutná smrti hodina,
posledné lúče svetla zapadnú, srdce zastane,
žitia jediná sila sa zlomí, údy ochladnú,
tak cieľ pred tebou, púť už skončená:
čo bude teraz s tebou, duša ztratená?

Po dlhé roky Otec ťa volal:
„Ó, dieťa Moje, vráť sa ku Mne, vráť!
Hriechy odpustím, Syna som ti dal.
Pred tebou večnosť;
dokiaľ čas, sa vrátiť!“
Ale tys´nešla, a púť skončená:
čo bude teraz s tebou, duša ztratená?

Pred Božou tvárou zastať si musíš;
hriechy neskryješ, veď sú značené.
Milosť zhrdanú viac nevyprosíš;
nebe pred tebou už je zavrené!
V strašné hlbiny pekla shodená
čo si tam teraz počneš, duša ztratená?

„Ešte niesom tam,“ povieš posmešne;
„som mladý, zdravý, môžem dlho žiť!“
Ó, ja ťa prosím, nežartuj hriešne!
Boh dnes ťa môže na máry složiť.
Neznáš čas; púť snáď dnes je skončená,
a ty na veky večne budeš ztratená!

Nežartuj hriešne s Božou milosťou!
Ona je veľká; no má hranice!
To už skúsilo s hroznou žalosťou
pred tebou hriešnych ľudí tisíce,
pre nichž návratu z pekla viac není!
Oni na veky večné už sú ztatení!