Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

284. Kedy sa ku práci..?
Nápev 239
text: K. Royová

Kedy sa ku práci,
bratu, sestro milá
dostavíš? Dielo čaká!
Složiť srdce k nohám
našemu Kráľovi,
ó, či ťa to neláka?
Koruna raz,
kment večných krás,
po boji oddychu čas,
až víťaz ježiš trón
Svoj zaujal
Čaká, bratu sestro nás!

Sbor: Pri čom sa ty namáhaš?
Prečo márnosť naháňaš?
Ona hynie,
život tvoj pominie;
a u Boha nič nemáš!
Začni život pre Boha;
to je tvoja úloha,
duše viesť k zdroju
spásy a k pokoju!
Začni dielo pre Boha!

Na oltár presvätý
kríža sa kladieme;
hodný je toho Kráľ náš.
Srdce, vôľu, duše,
schopnosti nesieme;
On posvätí dielo v nás.
Jemu slúžiť,
ľudstvo blažiť,
pre Boha mrieť, Jemu žiť
chceme, On zná; silu,
moc s výsosti
hotový je v nás složiť.

Sbor: Pri čom atď.