Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

286. V deň hnevu.
melódia: Dr. Kolatschek
text: M. Royova

V deň hnevu a v deň odplaty,
v ňom živlov moc zem podvráti,
(jak proroci píšu svätí,)
hrôza a strach ľudstvom zvládne,
až v oblakoch Krista zhlidne;
všetko pred tým Sudcom schladne.

Nič v ten deň sa neukryje,
nenapraví, neobmyje;
každý zvie, jak to dnes žije.
Hriechy lstivo zatajené,
krivdy blížnym spôsobené,
všetky budú odostrené.

Tam Sudcu už žiadne dary
neobmäkčia; z Božej tvári
svätá spravedlnosť žiari.
Pred jej bleskom jak obstojíš
ty, ktorý si Krista svojíš,
ale hrešiť sa nebojíš?

Jezu, k nohám Tvojim padám,
ústa do prachu ukladám.
Skry ma v ranách Svojich žiadam.
Dnes môžeš ma ešte obmyť,
očistiť, pred hnevom ukryť
a večnou láskou obdariť.

Ó, Ježišu! Až budem mreť,
Ty údolie tieňu osvieť,
cez boľasti prúd ma preveď.
Až srdce moje zastane,
a posledný dech ustane,
rozpomeň sa na mňa Pane!