Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

287. Hodina odbije!
Nápev: 31
text: Preložila M. Royova

Hodina odbije;
Ty prídeš, Pane náš,
odviesť svätých v slávu,
do ríše večných krás.
Noc tmavá pominie,
svit rána zažiari,
a oči pútnikov
pozrú Ti do tvári.

Sbor:
Prídi, skôr, ó, Jezu,
Naplň sľuby dané!
Nevestu Si Svoju
ukry v nebies stáne!

V otcovskom domove,
kde svetla, lásky chrám,
nádherný príbytok
prichystaný je nám.
Tam už bez prekážky
v okruží pokoja
znieť bude, ó, Jezu,
večne chvála Tvoja.

Sbor:
Prídi, skôr, ó, Jezu,
Naplň sľuby dané!
Nevestu Si Svoju
ukry v nebies stáne!