Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

289. Až príde doba príchodu ...
nápev: 290 (bez sboru).
text: K. Royova

Až príde doba príchodu
Tvojeho s výšin, Pane môj,
až do oblakov neveste
v ústrety obrátiš krok Svoj:
daruj mi to, ó, daruj sám,
nech vtedy s tebou podiel mám.

Až archanjelov trúbenia
preletí svetom slávny hlas,
privolá cirkvi: „Vstaň a poď,
ženich ťa čaká, už je čas!“ –
daruj mi vtedy, ó, daruj sám,
ó, nech aj ja s ňou podiel mám!

Až v rúchu bielom odená,
predkanom zlatom, perlami,
padne Ti k nohám, stvorená
ísť s Tebou medzi hviezdami,
až dosiahla tak žitia cieľ:
ó, praj aj mne s ňou večný diel!

Až srdce Tvoje oblaží,
to Hlavy s telom spojenie,
dokáže lásky Tvojej moc
to dokonané spasenie:
ó, daruj mi, ach, daruj sám,
nech v hlahu Tvojom podiel mám!