Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

29. Tvojou sme krvou
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Tvojou sme krvou draho kúpení,
Tys' spásou našou, len Ty sám,
Ježiši Kriste, nosiču kríža;
ó, i dnes s láskou shliadni k nám.
Niet spraveďnosti, niet v nás neviny.
V Tebe máme liek jediný!
Pomiluj, pomiluj, Bože náš, Bože náš!
Dočista z hriechov vyprosť nás.

K Tebe, ó Svätý, vrúcne voláme:
Biskupe duší, pomôž nám!
Však Si vytrpek steré boľasti
za hriech náš, smrti dals' Sa sám.
Daj rúcho biele Svojej svätosti,
ó, uzdrav naše slabosti!
Pomiluj, pomiluj, Bože náš, Bože náš!
Hodnými Seba učiň nás!

K trónu milosti pristupujeme
tak, jako Si nám kázal sám.
S tebou na veky chceme sa spojiť,
Ježišu Kriste! Pomôž nám,
buď pri každom z nás, ó Spasiteľu,
daj pocítiť milosť celú.
Pomiluj, pomiluj, Ježiši, Ježiši,
Lekáru duše najvyšší!