Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

291. Ó, časy prišli, letia ...
melódia: Unsere Lieder
text: Z ang. (prel. K. Royova)

Ó, časy prišli, letia diaľ;
prírodou celou túžby hlas
mocne chveje po dobe
kde Ježiš, Kráľ náš, príde zas.
Čo váhaš, Pane, prichvátať,
kráľovstvo Svoje zaujať
a zem s nebesy v jedno sliať?
Ó, výkrik slávy:

Sbor:
Ako to bude, až príde Kráľ?
Ako to bude, až príde Kráľ,
Až príde On, príde On, príde On?
Ako to bude, až príde Kráľ?

Vôd prúdy v moc sa dvíhajú,
a výkrik hrmí: "Ide Kráľ!"
Hory i polia jasajú;
koruny sám Bôh už Mu dal.
Vstante a cestu prerazte,
svatobnú pieseň nalaďte;
(:že zhynula tma, rozhláste!:)

Sbor:
Ako to atď.

3. Ó, bratia, na stráž hore zrak!
Na juhu blesky, svitanie!
Zvestuje nám nebeský znak,
že dnes boj, zajtra venčanie!
Pravda a milosť idú vpred.
"Hodný Bäránok!" chórov let
(: jasá prez žalosť tak nad svet.:)

Sbor:
Ako to atď.