Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

292. Za hory slnce sadá!
melódia: M. Royova
text: M. Royova

Za hory slnce sadá;
k sklonku sa níži deň.
Vonná rosička padá;
dolinou tiahne tieň.

Snivý šum lístim letí;
zatícha vtáči spev.
Zvuk zvona hlása svetu:
"S Bohom!" dnu na doznev.

Pokor sa duša moja,
pred Božskou velebou;
pros, nech náruč pokoja
rozostrie nad tebou.

Pán Ježiš drahý, svätý,
až zvládla svetom noc,
zdravého sna nech dá ti
okúsiť sladkú moc.

Anjelov svetlé kriela
vypros si k ochrane
pred drápy zhubiteľa,
pred zlosťou k obrane.

Tak ti nič neublíži,
ni smrť, ni temná noc.
Až sen oči obtiaži,
Bôh dá ti dobrú noc.