Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

294. Spasiteľu vyvýšený.
melódia: M. Royova
text: K.Royova

Spasiteľu vyvýšený,
Ježišu svätý,
na trón Boží posadený
svetlom objatý!

Sbor:
Za Tebou my pôjdeme;
pre Teba žiť, mrieť chceme.
Za Tebou my pôjdeme, pôjdeme;
pre Teba žiť, mrieť chceme, mrieť chceme!

Nebe je Ti trónom slávy,
zem za podnož máš.
Ty si Bôh, Kráľ, pokoj pravý;
svetlo, život náš.

Sbor:
Za Tebou atď.

Cestou úzkou prez Golgatu
putoval si raz
v slávu nebies, v ríšu svätú;
ta voláš i nás.

Sbor:
Za Tebou atď.

Ach, na srdci Tvojom drahom
odpočinku zdroj.
Zanemie žiaľ lásky blahom
v tom, kto už je Tvoj!

Sbor:
Za Tebou atď.

Ta, kde šťastie bez premeny,
kde trón večný máš,
za víťazstvo kde odmeny
bojovníkom dáš,

Sbor:
ta za Tebou pôjdeme,
tam večne žiť budeme.
Ta za Tebou dôjdeme, dôjdeme;
tam večne žiť budeme, budeme!