Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

295. Nesnívaj o šťastí ...
melódia: Nápev 195 (prvá polovica).
text: K Royova

Nesnívaj o šťastí,
o večnej blaženosti,
keď po ceste ideš,
čo vedie do žalosti.

Nečakaj, že ti Búh
prehliadne činy tmavé,
ktoré si vykonal
svevoľne a ihrave.

Letná konvalika
horúčosť nevydrží,
a jasenné mrazy
zaškodia peknej ruži.

Tak aj vášeň hriešna
kvet nevinnosti spáli,
a rozkoš pozemská
nepotrvá ti v žiali.