Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

296. Až raz pred Boha prídeme.
melódia: M. Royova
text: M. Royova

Až raz pred Boha prídeme
a k nohám jeho padneme,
ó, bratu, sestro, ó, bratu, sestro,
čože Mu najprv povieme?
Ó, bratu, sestro, ó, bratu, sestro,
čože Mu najprv povieme?

Až raz pred Krista prídeme
a Jeho v sláve uzrieme,
jakými slovy, jakými slovy
oslavovať Ho budeme?
Jakými slovy, jakými slovy
oslavovať Ho budeme?

Až vkročia nohy v svetla chrám,
až v ústrety Pán príde nám,
ó, bratu, sestro, ó, bratu, sestro,
jako sa cítiť budeš tam?
Ó, bratu, sestro, ó, bratu, sestro,
jako sa cítiť budeš tam?