Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

298. Hľadá Ježiš ovce stratené!
melódia: Nápev: 281.
text: K. Royova

Hľadá Ježiš ovce stratené,
volá vo dne, v noci, zblúdené
po horách i dolinách,
po mestách i dedinách.
Ach, či nájde, či dovolá
duše zničené?

Vráť sa duša! Ó, vráť sa už raz!
Čuj. Jak prosí sladký jeho hlas:
"Všetci hriechom zmorení,
a pod ťarchou zomdlení,
poďte ku Mne, poďte ku Mne;
vyslobodím vás!"

Až prehrozný svitne deň súdu,
hriechy ľudské súdené budú,
čože, duša, odpovieš
pred Sudcom keď zastaneš?
Čím zaplatíš večnej muky
ukrutnú biedu?

Tak poď ku Mne; so Mnou obstojíš,
ak si Mňa a spásu osvojíš,
za teba som zomieral,
na Golgate život dal!
Smrťou Mojou, Mojím krížom
Sudcu spokojíš.

Nebies bránu len ja otváram;
kľúče smrti i pekla Ja mám.
Za tie handry ztrhané,
hriechu špinou zmazané
kment svatobný, rúcho slávy
Ja jedine dám.

Tak poď domov, v tú zem večných krás!
Vráť sa dnes, veď dnes je spásy čas!
V svete, kde niet pokoja,
tam v tom mori rozbroja
zhynieš iste, jak preslechneš
pastiersky Môj hlas!

Ako že Mu, duša odpovieš?
Ako Jeho prosbe odopreš?
Božia láska zjavená,
náruž s kríža vystrená
teba volá. Ach, poď, ach, poď
prv, než zahynieš!