Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

290. Zastaň, hriešny!
melódia: G. C. Stebbins
text: E. L. Budry (prel. M. Royova)

Zastaň, hriešny! Rozpomeň sa,
kamže to tak ponáhľaš!
Neraz ťa tá cesta straší;
že priepasťou končí, znáš!

Sbor:
Obráť krok k Sľutovníkovi Kristu;
Spasiteľom On! Ani teba nezavrhne;
pred milosti predstúp trón!

Dosť dlho si hynul bojom,
na reťaziach potriasal!
No, ony sa nezlomili
a nepriateľ nezľakal.

Sbor:
Obráť atď.

O, to je inakší život,
znať: Ja som už svobodný,
hriechy sú mi odpustené,
Kristu patrím deň po dni!

Sbor:
Obráť atď.

Ježiš, Ježiš, žiadon iný,
oblažiť ťa nemôže.
Vráť pútniku sa zblúdilý
k Nemu, On ti pomôže!

Sbor:
Obráť atď.