Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

3. Ó, bych smel zaleteť!
melódia:
text: M. Royova

Nápev č. 2.
Ó,bych smel zaleteť
v tie ríše pokoja,
ej, kde budeme žiť
bez hriechu, bez boja.
[:kde ľudstvo zaplesá,
anjelia jasajú,
ej, kde na víťazov
koruny čakajú. :]

Tam, v mesto svätosti,
kde niet už lúčenia,
ej, chcel bych zaleteť,
v cieľ môjho určenia.

[: Zaveď ma, Pane, ta,
pieseň Bäránkova,
ej, kde na veky znie,
do nebies domova! :]