Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

30. Hallelujah! Slávny svitnul deň.
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Hallelujah! Slávny svitnul deň.
Ježiš Kristus dosnil smrti sen;
Bránu hrobu polámal, výťazne z mŕtvich vstal.
Už sa netreba báť, aj my smieme raz vstať
a zaletieť k výšinám, k večnej slávy končinám,
kde smrť viac neľaká, radosť kde čaká.
Neni sĺz niet trápenia vo vlasti vzkriesenia.

Hallelujah! Bôh je smierený;
človek voľný, bo hriech zhladený.
Bäránok náš zvítazil, satana porazil.
Už sa netreba báť, aj my smieme raz vstať
a zaletieť k výšinám, k večnej slávy končinám,
kde smrť viac neľaká, radosť kde čaká.
Neni sĺz niet trápenia vo vlasti vzkriesenia.

Hallelujah! Vzácny svitnul čas;
má už v nebi ľudstvo Otca zas:
Plný lásky, milosti hľadí naň z výsosti.
Už sa netreba báť, aj my smieme raz vstať
a zaletieť k výšinám, k večnej slávy končinám,
kde smrť viac neľaká, radosť kde čaká.
Neni sĺz niet trápenia vo vlasti vzkriesenia.

Hallelujah! Srdce zaplesaj!
Ver a dúfaj; v smútkoch neklesaj!
Zavri v otvorený hrob ťarchu hriechov a mdlôb.
Už sa netreba báť, aj my smieme raz vstať
a zaletieť k výšinám, k večnej slávy končinám,
kde smrť viac neľaká, radosť kde čaká.
Neni sĺz niet trápenia vo vlasti vzkriesenia.