Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

301. S Bohom !
melódia: K. Royova
text: K. Royova

„S Bohom! S Bohom!“
rok starý (deň zmizlý) privoláva nám.
„S Bohom! S Bohom!“
rok starý (deň zmizlý) privoláva nám.
Leto k pokániu darované
Ak bolo hriešne rozmrhané,
už je, už je – tam!

[: „S Bohom! S Bohom!“
rok starý (deň zmizlý) privoláva nám. :]
Príležitosť ku milovaniu,
k práci, víťazstvu, odpúšťaniu
už je, už je – tam!

[: „S Bohom! S Bohom!“
rok starý (deň zmizlý) privoláva nám. :]
Čas, ktorý ste nepoužili
a v službe Pána nestrávili,
už je, už je – tam!

[: „S Bohom! S Bohom!“
rok starý (deň zmizlý) privoláva nám. :]
Dvanásta (Posledná) hodina odbila,
S ňou vzácna, k spáse (práci) daná chvíľa
už je, už je – tam!