Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

302. Vstaňte k práci!
melódia: J. Zundel
text: M. Royova

„Vstaňte k práci! Vstaňte k dielu!“
Spasiteľov volá hlas.
Bez zastatia napred k cieľu;
kratučký je k tomu čas!
Deň sa níži, noc sa blíži;
Čiže ju nevidíte? Ženích ide!
Oj, družičky, zobuďte sa, nespite!

Vstaňte k práci! Vstaňte k dielu!
Pred nami púť ďaleká:
svetlom v ruke prejsť zem celú!
A čas spásy uteká!
Deň sa níži, noc sa blíži;
Čiže ju nevidíte? Ženích ide!
Oj, družičky, zobuďte sa, nespite!

„Vstaňte k práci! Vstaňte k dielu!
Ja vystrojím k bojom vás,
dám do srdca lásku vrelú!“
tak Ježišov volá hlas.
Deň sa níži, noc sa blíži;
Čiže ju nevidíte? Ženích ide!
Oj, družičky, zobuďte sa, nespite!