Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

303. Darmo sa ty vymlúvaš!
melódia: Národná
text: K. Royova

Darmo sa ty vymlúvaš ,
duša v hriechoch zblúdilá,
že pre teba pokánia
hodina vraj nebila,
že sa raz kedysi k Bohu
vrátiš ešte,
ale teraz mladosť a svetlo
stojí v ceste!

Dnes si živá si živá, plná síl.
Ach, pamätaj, zajtra snáď
ovanie ťa smrti dech,
koniec bude Božích rád.
Časný život v hriechoch
Márnych biedne ztratíš,
k Otcovi sa nikdy
viac už nenavrátiš!

Dnes ťa Dobrý Pastier sám
v šírom svete shľadáva!
„Vráť sa ku Mne; poď, ach, poď!“
túžobne ťa svoláva.
Srdce Jeho plné
k tebe je ľútosti;
no, keď stíchne volať,
zhynieš bez milosti.