Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

304. Na vysokých horách.
melódia: K. Royova
text: M. Royova

Na vysokých horách
málo kvietia kvitne;
zato tam slniečko,
zato tam slniečko,
najsamprv zasvitne.

Klamné šťastie zemské
pod krížom nebýva,
vzato pokoj sladký
vzato pokoj sladký
radosť trvanlivá.

Neni nad slniečko,
ono živí, hreje.
Tak aj láska Božia
Tak aj láska Božia
zábleskom nádeje.

Najviacej ten môže
na svete vykonať,
kto vrelo a verne
kto vrelo a verne
zná ľudí milovať.

Neni nič nad lásku,
to je moc veliká;
kde už všetko márne
kde už všetko márne
Premôže hriešnika.