Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

305. Jordánom...
melódia: M. Royova
text: Z nem. prel. M. Royova

Jordánom diaľ a diaľ letí čln,
do mora nesie ho sila vĺn,
do mora nesie ho mŕtveho, mŕtveho.
Ó, plavče, spusť plachty, nevesluj,
do ríše žalosti nekäruj!
Nekäri do mora, nekäruj do Mora mŕtveho.

Bárs plný rozkoše vôkol svet,
prúd síry, - no búrny jeho let
do Mora vnesie ťa [: mŕtveho!:] –
No plavec úbohý nečuje,
on z celej sily diaľ vesluje,
[: vesluje do Mora :] mŕtveho.

Myseľ ho – žiadosťou sklamaná –
šialeno, bezúzdne poháňa
diaľ a diaľ do Mora [: mŕtveho. :]
Čln letí a Jordán uniká –
ach, cesta končí už pútnika –
[: v hlbinách tam Mora :] mŕtveho.