Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

307. S Ježišom!
melódia: P c.ž.
text: J. Baštecký (prel. K. Royova)

S Ježišom chcem verne v každej chvíli
putovať vždy sveta údolím;
On ma šťastne vedie k môjmu cieľu,
v dom i srdce pokoj príde s Ním.

S Ním chcem ísť, nech čokoľvek sa stane,
veď On večne dušu spokojí,
a keď telom i strach smrti vane,
duch môj zlého s Ním sa nebojí.

Trebárs hory, lesy, skaly, more
obtiažnu mi cestu pôsobia,
ruky Pána žalosť menia v rozkoš,
a víťazstvom raz ma ozdobia.

On keď vodcom je a radcom mojim,
iste cieľ svoj nikdy neminiem;
a keď v žiaľoch nenadálych stojím,
vrúcnejšie sa k Nemu priviniem.

Nie vždy vonné zdobí cestu kvieťa,
často ona tŕním pokrytá.
Nechže, keď Pán život môj tak riadi;
však aj v tŕni ruža rozkvitá.

Keď konečne priblíži sa doba,
že aj ja svoj časný skončím beh;
a keď na mňa príde smrti mdloba,
daj mi šťastne uzrieť blaha breh.

Na milosť sa Tvoju celkom spúšťam,
Jezu môj, vď tvoji nezhynú;
však keď zprostíš dušu väzby tela,
prijmi si ma v nebies otčinu!