Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

308. Ó, Jeruzalem!
melódia: 1827
text: Z ang. prel. M. Royova

Ó, Jeruzalem, ktorý raz tak vysoko si stál,
ty sídlo Božie preskvúce,
kde žil On, slávy Kráľ,
dnes s ľudom svojim pod kliatbou
zlomené, zničené;
zaplakať musím nad tebou,
ó, mesto milené!

Tam, kde raz zneli nádherné
ohlasy Božích chvál,
tam srdce dietok tvojich dnes
preniká krutý žiaľ;
že až do prachu hlboko
veľmi si zničené;
zaplakať musím nad tebou,
ó, mesto milené!

Ó, Jeruzalem, dokiaľ sa
nevrátiš k Bohu zas,
a s pokáním a ľútosťou
Bäránka neuznáš,
a láskou nezrieš v srdce to,
za teba zlomené:
zaplakať musím nad tebou,
ó, mesto milené!