Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

309. Ó, veď ma sám!
melódia: Unsere Lieder
text: M. Royova

Ó, veď ma sám, ja nemám síl;
svätosti pravdy vo mne niet!
Bárs rád bych Tebe ku cti žil,
vždy v hriech ma vtiahne mysli let.

Ó, veď ma hĺb do pokory,
nech zomre už to pyšné „ja“ ;
nech srdce v krv sa pokorí,
a zvelebuje, slávi Ťa!

Ó, veď ma von za stány tam;
ja ešte príliš na svet zriem!
Ach, zoškliv mi ho cele sám,
nech Tebe len žiť a mreť smiem.

Ó, Jezu môj, niet nad Tvoj kríž!
Obeti, krve v ňom je moc.
Pribi ma naň; tam srdce stíš,
a žiaľu, hriecha rozplaš moc!