Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

31. Ty vzácna sloboda!
melódia: M. Royová
text: z "Kriegsruf"-u prel. M. Royová

Ty vzácna sloboda,
Ježišom získaná,
[: Jehož nedržala, :]
temná hrobu brána,
ktorému smrť, peklo
musely sa poddať:
[: Ty i mňa biedneho :]
mocne im chceš vyrvať

Sbor:
Ó, poď za Ježišom srdcom roztúženým,
[: On čaká; dnes, teraz, :]
môžeš byť spaseným.

Ach, dávno, dávno už
prial som si lepším byť,
[: chcel som sám reťaze:]
hriecha ťažké složiť,
chcel putá pretrhať
ale sa nedali!
[: Tak plynul mi život :]
v pokleskoch a v žiali

Sbor:
Ó, poď za Ježišom srdcom roztúženým,
[: pros, dnes už môžeš byť :]
voľným a spaseným!

Nuž, slobody žiara svitá mi; vidím krev!
[: Verím, viem, že ona :]
ukrotí Boží hnev.
Všetky viny smyjú
krvavé vlny jej.
[: Tak neváham ďalej :]
vnoriť srdce do nej!

Sbor:
Ó, poď za Ježišom srdcom roztúženým,
[: dnes, teraz staneš sa :]
voľným a spaseným!

Ó, blažený mieru,
konečne si mojím!
[: V krvi Bäránkovej, :]
tam si ťa prisvojím.
Veď do mora lásky
večnej som sa hodil,
[: a tam, tam ma Ježiš :]
mocne vysvobodil.

Sbor:
Ó, idem za tebou srdcom roztúženým,
[: veď znám že milosťou :]
som voľným, spaseným!