Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

310. Veľký je Bôh!
melódia: Karol Schulz. 1810
text: M. Royova

Veľký je Bôh, Bôh trojjediný!
Zem, nebe, more, víchre a hromy
mocne ovláda,
nádherne ovláda, nádherne ovláda!

Svätý je Bôh; On je oheň sám!
Hriech a neprávosť plamenný pohľad
Jeho nezdržia,
[: pred Ním sa neskryjú! :]

Vzdaj Jemu česť, v pokore sa skloň,
lebo je dobrý a milosť Jeho
trvá na veky,
[: od vekov ba veky! :]