Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

311. Ó, Pane, dokáž moc!
melódia: James, Mc. Granahan
text: Albert Midlane (pre. M. Royova)

Ó, Pane, dokáž moc!
Obživ Si dielo sám!
Vzkries mŕtvych slovom všemocným;
rozohrej srdcia nám.

Sbor:
Ach, obživ, obživ, obživ nás;
Nové svetlo zapáľ!
Nám vzíde z toho žehnanie,
a Tebe pieseň chvál!

Ó, Pane, obživ nás!
Sen hriešny rozožeň;
vanutím Ducha Svojeho
knot zhaslý rozplameň!

Sbor:
Ach, obživ, obživ, obživ nás;
Nové svetlo zapáľ!
Nám vzíde z toho žehnanie,
a Tebe pieseň chvál!

Ó, Pane, obživ nás!
Nezdravých vylieč sám.
Stíš Sebou samým žížeň, hlad;
daj plnosť Ducha nám.

Sbor:
Ach, obživ, obživ, obživ nás;
Nové svetlo zapáľ!
Nám vzíde z toho žehnanie,
a Tebe pieseň chvál!

Ó, Pane, obživ nás;
Spasenia dokáž moc!
Nech svet čím skorej pozná Ťa,
Zanechá hriecha noc.

Sbor:
Ach, obživ, obživ, obživ nás;
Nové svetlo zapáľ!
Nám vzíde z toho žehnanie,
a Tebe pieseň chvál!