Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

312. Viem, že môj Ježiš ma ľúbi.
melódia: Frohe Botschaft
text: E. Gebhardt (prel. M. Sadloň)

Viem, že môj Ježiš ma ľúbi
zo samej milosti.
Na mieste mojom On trpel
na kríži bolasti.

Krv jeho vraví už za mňa,
a smrť svedčí o tom,
že všetko navždy zaplatil
za mňa, ach, životom.

V Ňom je môj kameň základný,
na Ňom ja staväť smiem;
s Ním som tu v duchu spojený,
a raz Ho v nebi zriem.