Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

313. Ó, kde duša nájde..?
melódia: Dľa H. Bishopa
text: Z ang. (prel. M. Sadloň)

Ó, kde duša nájde si trvalú vlasť?
Kde vyhľadá pokoj a žiadúcu slasť?
Ach, neni svet tento môj trvalý byt,
kde hriechu viac nieto,
kde blahom je žiť!
Nie, nie, nie, nie, neni to zem!
Tam je domov duše, kde večný je deň!

Ó, zanechaj zem, abys´ uzrel tú vlasť,
kde duša oblieka len krásu a slasť.
Jeruzalem zlatý v nebeskej ríši
je oná krásna vlasť tam mojej duši.
(: Áno, áno jedine tam pokoj sladký
večne uchystaný mám. :)

Ó, jak sladký pokoj tam u Ježiša,
kde smrti, hriecha viac nepozná duša,
kde harfy zvučiace a radostný ples
uvítajú dušu vo vlasti nebies.
(: Pokoj, pokoj večný pokoj!
U Ježiša v sláve tam Jeho je zdroj. :)

Najdrahší Ježišu, ráč nás vziať k Sebe,
ta, kde „Hallelujah!“ večne znie Tebe,
kde srdce plápolá túhou horúcou
sláviť krv tú drahú, za nás tekúcu.
(: Ticho! Ticho! Kratučký čas,
a k Sebe povolá i nás Pánov hlas! :)