Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

314. Zvelebujem moc ...
melódia: D. Bortniansky
text: Gerhard Thersteegen (prel. M. Royova)

Zvelebujem moc svätej lásky,
ktorú mi Ježiš zjavil sám.
Bárs červ som, On ma voľne ľúbil;
tak i ja Jemu rád sa dám.
Na miesto sám s sebou sa boriť,
chcem v more lásky seba vnoriť.

Jak nežno sa Ty ku mne skláňaš,
jak po mne túžiš milostne!
Ó, i ja, láskou pritiahnutý,
lnem k Tebe srdcom radostne.
Tys´ za mňa celý život vydal,
rozkošná lásko, Pán môj i Kráľ!

Ach, cítim, že mať musím Teba,
cítim, len Tebe mám sa dať;
nie vo stvorení ani daroch,
oddych len v Tebe možno mať.
Tu mier je, ja Tvojím vedením
rád viesť sa dám blahoslaveným.

Ó, Jezu, svätosť mena Tvojho
ráč v hĺbke duše odtlačiť,
a srdce, myseľ Svojou láskou
na veky mocne označiť.
Nech z každého mi skutku, slova
zračí sa bytosť Ježišova.