Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

315. Zostaň so mnou.
nápev 205.
text: Z angl. (prel. K. Royova)

Zostaň so mnou,
rýchlo prichádza noc.
Nech ma, ó, Pane,
chráni Tvoja moc.
Svet halí sa
smrti rúškou temnou,
Ty, spása jediná,
zostaň so mnou.

Rýchle končí
života krátky deň,
tá svetská sláva
letí ako sen.
Zem honosí
za zmenou tajomnou,
len Ty sa nemeníš,
zostaň so mnou.

Hospodine,
Pane môj, ráč chrániť,
proti útokom
zlého ma brániť;
Tys´, ó, Bože,
podporou jedinou
v šťastí i v nešťastí;
zostaň so mnou.

Bez moci zlí
sú, keď Tvoja ruka
žehná; tu stíchne
bolasť i muka.
Osteň smrti
premôžeme, temnou
dolinou prejdeme; -
zostaň so mnou.

Krížom svätým, -
o to prosím Teba, -
mrákoty osvieť,
a veď do neba.
Nadzemský svit
žiari nocou temnou;
teraz i na veky
zostaň so mnou!