Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

316. Pre Krista v boj!
nápev: 14
text: G. Duffield (dľa česk.prel. M. Royova)

„Pre Krista v boj!“ zve strážny
vás, Boží rytieri!
Je doba zlá, čas vážny;
bojujte boj viery!
Lev z Judy sám nás vodí
a vodiť bude dál,
až svet sa znovuzrodí
a zplesá: Kristus Kráľ!

Pre Krista, ľude Boží,
bež k práporu a v zbroji;
nech tam sa chrabrosť množí,
kde najviac zúri boj.
Nech nepriateľov vzpruží
vztek voj už zomdlený,
brat s bratom nech sa sdruží,
lvou silou darený.

Pre Krista, bratia, smele;
nie v sile človeka;
odenie Božie celé
nech každý oblieka!
V ľudskej to moci neni,
Bôh silou našou Sám.
Na modlitbách a v bdení
víťazstvo podá nám.

Pre Krista v boj v čas války!
Deň mieru blízko je:
Kráľ Kristus z blíž a z diaľky
Verných v slasť uvedie.
Kto s Ním tu zvíťazili,
na trónoch budú s Ním.
Pre Krista, bratia milí,
v boj s bázňou, s trasením!