Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

317. Prápor spásy
melódia: P. P. Bliss.
text: P. P. Bliss (prel. M. Royová)

Prápor spásy vlaje svetom;
bratia vstaňte už!
Božia ruka obživuje;
v boj sa každý tuž!

SBOR:
Heslo máme:"Bôh je snami! Napred!" Gloria!
Koruna života kynie! V pred! Hallelujah!

Satan vedie mocné voje,
zúri chystá boj.
Mnohí z nás uz popadali!
Hor sa! Chyťte zbroj!

SBOR:
Heslo máme:"Bôh je snami! Napred!" Gloria!
Koruna života kynie! V pred! Hallelujah!

Na krížový prápor hľaďte;
Kristov čujte hlas!
V Jeho mene zvíťazíme
my o krátky čas.

SBOR:
Heslo máme:"Bôh je snami! Napred!" Gloria!
Koruna života kynie! V pred! Hallelujah!

"Buďte verní", volá Ježiš;
"skoro prídem už!"
Podmaň si nás, Pane cele;
Každý Tebe slúž!

SBOR:
Heslo máme:"Bôh je snami! Napred!" Gloria!
Koruna života kynie! V pred! Hallelujah!