Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

319. Nádherné slovo
melódia: Nápev 325
text: Z nem. prel. M. Royová

Nádherné slovo, blažená zvesť:
"Spasený večne!" Boď Bohu česť!
Blesk svätej radosti dostať už v časnosti
i raz vo večnosti. Ó, jaká slasť!

Večitá milosť! V raj vstúpiť smie hriešnik!
Ó, jak to prekrásne znie!
Už voľný prístup má ten, kto sa hriecha vzdá,
a srdce celé dá Ježišovi.

Večitá voľnosť, poklade môj!
V tebe je blaha nádherný zdroj.
Na vždy uvoľnený z hriecha vymanený
smieť k Bohu, bez zmeny žiť, jaká slasť!

Večitá milosť! Česť, sláva Ti,
Ježišu, štastia dárca svätý.
Tys' sám ma vyhľadal, na plecia Svoje vzal,
ovečku povolal v ovčinec Svoj.

Tvoj som ja, Pane, Tvojím chcem byť;
Na veky Tebe ku cti chcem žiť.
Púšťou je šíry svet; bez Teba štastia niet.
Nepusti ma viac zpäť, len nie viac zpäť