Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

32. Sláva buď Bohu!
melódia: K. Royová
text: K. Royová

1. Sláva buď, sláva buď Bohu na nebi!
Vďačne ho srdce velebí,
že Ťa mám, že ťa mám, Jezu, poklad môj,
s Tebou mi je daný blažený pokoj.

Sbor:
Ja Ťa mám, ja Ťa mám, Jezu, poklad môj;
konečne, konečne si môj.

2. Krásna je naša zem, krásnejšie nebe;
ktože sa vyrovná Tebe?
Jaká slasť, jaká slasť, Teba svojím zvať,
na srdci predrahom Tvojom spočívať.

Sbor:
Ja Ťa mám, ja Ťa mám, Jezu, poklad môj;
konečne, konečne si môj.

3. Otroctvo prestalo, sieť sa ztrhala;
za to len Tebe buď chvála.
Jaká slasť, nemusieť v službe hriecha stáť,
smieť svätosť, čistotu z ruky Tvojej brať.

Sbor:
Ja Ťa mám, ja Ťa mám, Jezu, poklad môj;
konečne, konečne si môj.