Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

320. Znám prameň nádherný.
melódia: P. P. Bliss
text: M. Royová

Znám prameň nádherný čistý;
večného žitia v ňom zdroj,
liek proti nemociam isty.
Chceš ho znať i ty, brat môj?
Vyteká z Božieho trónu
a vlaží nebe i svet.
Kvet blaha utratí vôňu,
keď jeho rosičky niet!

SBOR:
Ó, prameň nádherný, čistý
Slovo je Božie, to viem,
Slovo je Božie, to viem,
a keď sa do neho vnorím,
blesk večnej radosti zriem.

Zrkadlo poznám ja skvelé,
zo zlatožiate má rám.
Kto doňho pohliadnul smele,
Boha i seba zrie tam.
Áno, svoj hriech vidí tmavý,
i lásku prebohatú,
ktorá stála Pána slávy
Getsemane, Golgatu!

SBOR:
Ó, neni nad Božie Slovo;
pravdy v ňom jasný je svit!
Kto ním si na cestu svieti,
ten vždy zná blažene žiť!

Znám dobre Božieho zváča,
navštívi chatku i trón;
bárs ticho po svete kráča,
na svadbu svoláva on.
Radostné prináša správy:
že ide Ženíhc, Kráľ náš!
Rozvidní sa obraz tmavý,
kde jeho zazvučí hlas.

SBOR:
Ó, znám ťa, nosiču mieru!
I ku mne zavznel hlas tvoj!
Veľkého Boha ty Slovo!
Len v tebe mám spásy zdroj!