Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

322. Až boje pozemské...
melódia: Pieseň známa z prebudenia vo Walesu v r. 1901-5 pod menom "Glory Song"
text: Z angl. prel. M. Royová

Až boje pozemské zakončia raz,
a ja do nebeských zaletím krás,
pohľad na Ježiša bude mi tam
základom radosti klaňania sám!

SBOR:
On bude tam blaženstvom sám,
On bude tam blaženstvom sám,
až prostý boľasti poctu Mu vzdám
až prostý boľasti poctu Mu vzdám!

Až milosť, jejž lásku dnes srdce zná,
i mne raz príbitok v nebesiach dá,
Ježiš a Ježiš len bude mi tam
základom radosti, klaňania sám!

SBOR:
On bude tam blaženstvom sám,
On bude tam blaženstvom sám,
až prostý boľasti poctu Mu vzdám
až prostý boľasti poctu Mu vzdám!

Pred Božím trónim až raz zastanem,
bárs mnohých priateľov kol neho zriem,
základom radosti, klaňania tam
bude mi vzdor tou len Ježiš sám!

SBOR:
On bude tam blaženstvom sám,
On bude tam blaženstvom sám,
až prostý boľasti poctu Mu vzdám
až prostý boľasti poctu Mu vzdám!