Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

323. Čuj cudzinca pri dverách!
melódia: E. O. Excell
text: J. B. Atchinson (prel. K. Royová)

Čuj cudzinca pri dverách!
Vpusti Pána dnu, vpusti Pána dnu!
Lásku nesie, nemaj strach!
Vpusti Pána dni, vpusti Pána dnu!
Ježiš to k tebe ide; otvor kym neodíde,
bo už viacej nepride,
Vpusti Pána dnu, vpusti Pána dnu!

Či nečuješ Jeho hlas?
Vpusti Pána dnu, vpusti Pána dnu!
Jak milostne volá zas:
Vpusti Pána dnu, vpusti Pána dnu!
"Rád vy som ti radosť dal,
rád u teba večeral"
Duša, nepôsob Mu žiaľ!
Vpusti Pána dnu, vpusti Pána dnu!

Dávno stojí smutne tam,
Vpusti Pána dnu, vpusti Pána dnu!
Pán Ježiš, Syn Boží sám!
Vpusti Pána dnu, vpusti Pána dnu!
Vpustu Hosťa vzácneho;
ťarchu hriecha strašného
chce sňať s srdca tvojeho.
Vpusti Pána dnu, vpusti Pána dnu!

On vždy ešte klope len.
Vpusti Pána dnu, vpusti Pána dnu!
Otvor, kým nezajde deň!
Vpusti Pána dnu, vpusti Pána dnu!
Pomohol by ti tak rád;
ak necháš Ho ale stáť,
raz čo sudcu máš Ho znať!
Vpusti Pána dnu, vpusti Pána dnu!