Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

324. Čo blúdiš ešte_
melódia: Nápev 318
text: Z "Kriegsrul"-u (prel. K. Royová)

Čo blúdiš ešte v tmavej noci,
v ktorej hriech prináša ti len žiaľ?
Ježiš na kríži raz dokonal za teba;
k Nemu poď!

SBOR:
Veľká radosť na nebi bude,
keď ťa Ježiš domov dovedie,
ľudia, anjelia dnes volajú:
"Hriešniku, domov poď!"

Ó, povedz duša: Chceš v peklo ísť,
či večne vonku budeš len stáť?
Keď druhí smejú k Pánu spiechať,
poď i ty s nimi poď!

SBOR:
Veľká radosť na nebi bude,
keď ťa Ježiš domov dovedie,
ľudia, anjelia dnes volajú:
"Hriešniku, domov poď!"

Ó, poď ešte dnes! Opusti hriech,
dieťaťom Božím šťastným sa staň
Ku krížu náhli, tam tvoj je Pán;
z milosti príjme ťa.

SBOR:
Veľká radosť na nebi bude,
keď ťa Ježiš domov dovedie,
ľudia, anjelia dnes volajú:
"Hriešniku, domov poď!"