Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

325. Blíko pri cieli
melódia: P. P. Bliss
text: P. P. Bliss (prel. K. Royová)

Blízko pri cieli, nechýbä moc,
a hriecha navždy zmizla by noc.
Ach, ale v srdci znie: "Odídi, ešte nie;
neskôr dám svolenie k obráteniu"

Blízko pri cieli, to je tvoj čas!
Ježiš Si srdce žiada tvoje.
Anjelia čakajú, sústrasť s tebou majú.
"Poď!" bratia vzdychajú."Ó, duša, poď!"

Blízko pri cieli preblaženom,
skoro na srdci Ježišovom.
Zpola obrátený, temer zachránený,
predsa nies' spasený pre váhanie!

Blízko pri cieli, priletí smrť.
Úzkosti, hrôzo, kam vám vyhnúť?
Nádeje sklamaly, v nebe nesiahaly;
obrátiť na veky už pozde je!