Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

326. Keď káranie, tresty ...
melódia: P. P. Bliss
text: P. P. Bliss (prel. M. Royová)

Keď káranie, tresty Ducha Božieho
svedomia sa mocne dotknú tvojeho,
ó, človeče. vzpurne stavať sa nemáš,
bo čas spásy minie prv, než sa nazdáš.

Ak si sa obrátil k Spasiteľovi,
k všemocnému hriechov Shladiteľovi,
dajj sa ešte Duchom Jeho naplniť,
nezarmúť Ho, svetla večný v Ňom je svit!

A keď púťou svetom tak veľmi zomdlieš,
až života v duši temer už nezrieš:
ó, tu treba oheň s nebazas svolať!
Tak neuhas Ducha! Len On môž' Ho dať!