Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

327. Môj Jezu, jak Ťa milujem!
melódia: R. E. Hudson
text: F. R. Havergalová (prel. M. Royová)

Môj Jezu, jak Ťa milujem!
Ach, viac, než celý svet!
Veď odkedys' mi priateľom,
znám mieru vonný kvet.

SBOR:
Ja z polovice nevedel,
nevedel, jak dobrý, vzácnys' Ty;
ach, neznal som, že Tvoja krv,
Tvoja krv, od hriechu očistí, očistí.

Aj ľudskej lásky sladkosť znám
no Tvoja nad ňu je.
Zvuj mena Tvojho v srdci mi
vždy jako pieseň znie.

SBOR:
Ja z polovice nevedel,
nevedel, jak dobrý, vzácnys' Ty;
ach, neznal som, že Tvoja krv,
Tvoja krv, od hriechu očistí, očistí.

Tichúčko v duši mojej dlieš,
s Tebou lúč radosti.
Ó, nemať Tvojej lásky svit,
zhynul bych v temnosti!

SBOR:
Ja z polovice nevedel,
nevedel, jak dobrý, vzácnys' Ty;
ach, neznal som, že Tvoja krv,
Tvoja krv, od hriechu očistí, očistí.

Ó, Jezu drahý, Jezu môj!
Keď už tu u Teba taksladko je,
čím viac, až raz
ziem Ťa v stred kráš neba!

SBOR:
Ja z polovice nevedel,
nevedel, jak dobrý, vzácnys' Ty;
ach, neznal som, že Tvoja krv,
Tvoja krv, od hriechu očistí, očistí.