Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

328. Poď, tesklivá duša!
melódia: P. P. Bliss
text: Ď. Dušek (prel. M. Royová)

Poď, tesklivá duša, poď a slož svoj žiaľ
Ježišovi v náruč; On tiež boľasti znal.
Čelo rozpálené priviň k srdcu tam
a zomdlenú hlavu k Jeho kolenám

On ťa neopustí, ani nesúdi;
zná, jak snadno srdce v hriechu zablúdi.
V náruč Si ťa zavre, slzu sotrie s rias,
"Ver len!" zašopká ti; "bude dobre zas!"