Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

329. Blíž, ešte bližšie!
melódia: Mrs. C. H. Morris
text: Z angl. (prel. M. a K. Royová)

Blíž a blíž, Jezu, tiahni ma Ty
prez radosť i žalosť, a z milosti
schovaj na srdci Svojom, v Svoj stán.
Prikry a ochráň, veď Tys' sveta Pán!
Prikry a ochráň, veď Tys' sveta Pán!

Blíž, ešte bližšie! Tu nič nemám,
všetkého prameňom Tys' Pane, sám.
Prenes prez pustú a tmavú zem,
Spasiteľu môj, mňa; že máš moc, viem.
Spasiteľu môj, mňa; že máš moc, viem.

Blíž, ešte bližšie! Všetkého chcem
vzdať sa, čo pred Teboa priniesť nesmiem.
V smrť dobrovoľne a rád to dám:
pozemskú blaženosť a sveta klam.
pozemskú blaženosť a sveta klam.

Blíž a blíť, Jezu, kým všetok boj
zatíchne vlastný už a život Tvoj
v živote mojom bude raz zrieť.
V Tebe ja všetko mám, nad Teba niet.
V Tebe ja všetko mám, nad Teba niet.