Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

33. Zaletele aby som ...
melódia: M. Royová, K. Royová
text: K. Royová

Zaletela by som zo sveta čierneho ďaleko, ďaleko nad svety,
v rišu ideálu zlom nezkaleného, ej, aká to hviezda,
čo jasným nebom preletí, preletí, preletí.

1., 3., 4. hlas
Zaletela by som ale nemam moci, zaletela by som, neznám kam.
Neznám kade utiect z tmavej noci. Keď zaletím, čo ma čaká tam?

2.hlas
Zaletela by som, zaletela by som, ale nemám moci;
zaletela by som zaletela by som neznám kam.
Neznám kade uciect, neznám kade utiect z tejto tmavej noci
Keď zaletim čo ma, keď zaletím čo ma čaká tam.

Keď zaletím, keď zaletím, čo ma čakám tam?

Tajomný hlas volá, - či s hora, či z dola, - ďaleko, neznám kde, nas svety:
"Vymaň sa, poď ku mne do sveta mojeho,
ej ako to vtáča, čo za teplím slnkom poletí poletí poletí."
Srdce moje plače, ach, že nemá moci;
rado by letelo, nezná kam.
Kto mi zjaví cestu tejto tmavej noc?
Kto poletí so mnou tam, ach tam?
[: Kto poletí :] so mnou tam, ach tam?

Kebych ja vedela, kto to na mňa čaká,
tam kdesi vysoko, nas svety,
prečo túžim za Nim, čo ma k Nemu láka,
ej aké že svetlo, až Ho uzriem, co mne zasvieti zasvieti zasvieti!
Prečo myslim, že On, ten ďaleký, drahý,
vyprostí ma navždy z mrákav sám?
Neznám! Márne túhy; ach, veď neviem dráhy,
po ktorej bych prišla k Nemu tam?
[: po ktorej bych :] prišla k Nemu tam?

Nič sa neboj, duša drahá, však my s tebou, však my s tebou pôjdeme.
[: Známe sú nám ríše blaha, :] [: šťastne k cieľu, :] dôjdeme.

Známe my Ho, dobre známe [: jehož teba :] volal hlas.
[: Deň čo deň s Nim styky máme. :][: Ó, poď s nami! :] Už je čas!

On je prameň svetla živý, [: v ríší dobra :] prebýva.
[: Všetko krásne, čisté, sväté :][: Jeho srdce :] ukrýva.

On, náš Ježiš, dárca spásy, [: volal na teba; :] Jeho hlas
[: jemný, sladký počula si. :][: Tak poď s nami; :] už je čas.

On ťa čaká, Ježiš drahý! [: Poď, s Ním večne :] budeš žiť,
[: tam, kde šťastím nevädnúcim :][: chce nás všetkých :] oblažiť