Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

330. V hlbokej norím sa pokore
melódia: W. G. Fischer
text: Z angl. (prel. M. Royová)

V hlbokej norím sa pokore
do mora Bože milosti
a zvestiam pokoja načuvam,
ktoré dá hlásať z výsosti

SBOR:
Hriech môj vzniesol Pán na kríž,
krv Jeho ma obmyla
Ja vôľu svoj Bohu dal,
Ježišovi dôverujem.

Prez roky márne som bojoval
a stonal v hriecha boľastiach.
No, keď som sa Bohu prenechal,
tu svitnul pokoj, zmiznul strach.

SBOR:
Hriech môj vzniesol Pán na kríž,
krv Jeho ma obmyla
Ja vôľu svoj Bohu dal,
Ježišovi dôverujem.

Rúk Jeho dotyk je sotva znať,
tak nežný. "Zdráv' buď" povraví.
Ja zachytil lem presvätých šiat,
a s ním síl prameň jasavý

SBOR:
Hriech môj vzniesol Pán na kríž,
krv Jeho ma obmyla
Ja vôľu svoj Bohu dal,
Ježišovi dôverujem.

Kňaz pokoja tak blízko mi je,
ľúbezne svieti Jeho tvár.
Ó, čuj hlas svätý, jak sladko znie:
"Ja pokoj dám ti, blaha žiar."

SBOR:
Hriech môj vzniesol Pán na kríž,
krv Jeho ma obmyla
Ja vôľu svoj Bohu dal,
Ježišovi dôverujem.