Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

331. Ja slávneho mám spasiteľa.
melódia: Nemecký nápev
text: Z nem. (prel. M. Royová)

Ja slávneho mám Spasiteľa; pomôže kamkoľvek by šiel.
Musím divy Jeho rozhlásiť tak, aby každý ich zrel.

SBOR:
Ó, nech každý to zvie, ó nech každý to zvie,
že slávneho mám Spasiteľa; ó nech to celý svet zvie!

On satana povrazy trhá a siete jeho kazí Sám.
Smiem víťaznú moc Jeho chváliť a ukazovať ju vám.

SBOR:
Ó, nech každý to zvie, ó nech každý to zvie,
že slávneho mám Spasiteľa; ó nech to celý svet zvie!


Môj život, blaženosť a všetko, čo srdce blaží, je len v Ňom,
On, On slávne ma vyslobodil v službe Jeho vždy rád som!

SBOR:
Ó, nech každý to zvie, ó nech každý to zvie,
že slávneho mám Spasiteľa; ó nech to celý svet zvie!